Dare to Live now

Financial Life Planning voor iedereen

Auteur: admin

ERFRECHT VAN A TOT Z

in de herfst van je leven

Er worden heel wat moeilijke woorden gebruikt als het gaat om erven. Vakjargon wordt dat genoemd. Hieronder heb ik een aantal termen in heldere en duidelijke taal omschreven.

Aanvaarden

Dit is het accepteren, aanvaarden, van een erfdeel. Let echter op, dit is ook inclusief de eventuele schulden.

Ascendenten

Een term komende van het Latijn. Dit zijn je bloedverwanten in de opgaande rechte lijn. Dus je ouders, grootouders, overgrootouders,…

Begiftigde

De begiftigde is de ontvanger van een nalatenschap.  Dat kan een persoon of instelling zijn.

Bewind

Zo wordt de periode genoemd dat het erfdeel wordt beheerd door iemand anders, de bewindvoerder

Bij versterf

Dit is een synoniem voor “wettelijke erfopvolging”.

Blote eigendom

De blote eigendom is de eigendom van een goed, zonder het vruchtgebruik.  Als we bijvoorbeeld spreken over een huis, dan is de blote eigendom het huis zelf.  Je mag er dan niet in wonen of het niet verhuren.  Het wonen is namelijk het “gebruik” van de woning, het verhuren zijn de “vruchten” van de woning.  De blote eigendom is dus de eigendom op zich, zonder extra voordelen als het mogen wonen erin of het verhuren ervan.

Codicil

Een codicil is een uiterste wil van de overleden persoon. Dit hoeft niet via de notaris te gaan. Het kan gaan over wie bepaalde persoonlijke zaken wilt achterlaten: wie bepaalde kledingstukken, sieraden, boeken of meubelstukken wilt achterlaten.
Er zijn drie voorwaarden voor een codicil, dat een extra kan zijn bij een testament: het moet door uzelf met de hand geschreven zijn, getekend en een datum moet geplaatst zijn.

Erfbelasting

Belasting die de verkrijger moet betalen over de erfenis.

Erfdeel

Het erfdeel is het deel van het nalatenschap, de erfenis, die een bepaalde erfgenaam toekomt.

Erfgenaam

De persoon of instelling die aanspraak kan maken op een deel van het nalatenschap, het erfdeel, wordt een erfgenaam genoemd.

Erflater

De erflater is de persoon die is komen te overlijden en die dus een erfenis (nalatenschap) achterlaat.

Executeur-testamentair

De uitvoerder van een testament

Legaat

Een legaat is een duidelijke bepaling in het testament, waarbij een bepaald goed aan een bepaald iemand wordt nagelaten.  Het is de mogelijkheid voor een erflater om een bepaald goed of een vastgestelde som geld aan iemand te geven bij overlijden.  Het is mogelijk dat een legaat een voorwaarde bevat waaraan men moet voldoen om het legaat te mogen ontvangen.
Het is mogelijk dat een legaat een sublegaat bevat, dat wil zeggen dat de ontvanger van het legaat weer verplicht is om een deel van dat legaat te geven aan weer een ander (de sublegataris).  Indien er een legaat bestaat voor een goed dat op moment van overlijden niet meer in de erfenis zit, is het legaat waardeloos.
Er zijn in totaal drie soorten van legaten: het algemeen legaat, het legaat onder algemene titel en het bijzonder legaat.

Nalatenschap

Dit is een synoniem voor erfenis

Schenking

Een schenking is een onmiddellijke overdracht van goederen of geld.  Het gaat bijvoorbeeld over de notariële schenking en de handgift.  De schenker kan dit doen zolang hij leeft.  Eenmaal een schenking gegeven, kan deze niet meer terug gevraagd worden, ze is dus onherroepelijk.  De ontvanger van de schenking, de begiftigde, is verplicht de schenking te aanvaarden.  Het kan ook onrechtstreeks zonder dat de ontvanger deze fysisch moet overhandigd krijgen, bijvoorbeeld de schenking door overschrijving.

Testament

Een testament is een document waarin iemand bepaalde zaken kan regelen voor wat er moet gebeuren na zijn of haar dood met de nalatenschap.  Met name onroerend goed, waardevolle voorwerpen, geld en waardepapieren zullen in een testament kunnen vernoemd worden.  Ook is het mogelijk dat er personen of instellingen benoemd worden tot erfgenamen.
Er zijn wel beperkingen aan verbonden.  Zo kan je je eigen kinderen niet volledig uit je testament onterven.

Testamentair erfgenaam

Erfgenaam die in een testament benoemd is, al dan niet in afwijking van de wet.

Testateur

Een testateur is iemand die een testament heeft laten maken door bijvoorbeeld de notaris.

Vrijstelling

Deel van de erfenis of schenking waarover geen erf- respectievelijk schenkbelasting hoeft te worden betaald.

Vruchtgebruik

Het vruchtgebruik is de opbrengst van bijvoorbeeld een eigendom, denk aan huurinkomsten.  Als je dus het vruchtgebruik hebt op een woning, dan kan je de huurinkomsten en andere inkomsten ontvangen, of er zelf in gaan wonen.  Je hebt echter niet het recht op het goed zelf, je mag het dus niet slopen, verkopen of wegschenken.

Wettelijke erfgenaam

De wettelijke erfgenamen zijn de mensen die door de wet worden benoemd tot ergenaam en recht heeft op een deel van het nalatenschap.  Het gaat over de naaste verwanten van de overleden persoon en over de langstlevende echtgenoot.

 

Doelen stellen en hardlopen

10685416_10152387863368581_7517332755560895240_n

Vanmorgen was ik al vroeg wakker, het was buiten nog donker en ook de vogeltjes waren nog niet te horen. De herfst komt in alle hevigheid binnen. In de zomervakantie was ik rond deze tijd al heerlijk aan het hardlopen, terug thuis is het regelmatig lopen er  een beetje bij ingeschoten. Eerst een lichte blessure door de bergtraining en daarna een verlate zomergriep. Ook het werken aan mijn bedrijf met alle nieuwe ideeën en te nemen stappen maken het niet gemakkelijk om de loopschoenen aan te trekken. Daarom ben ik nu bezig met het maken van een weekplanning, daarin zet ik ook per week 3 x een uur vast om te gaan hardlopen.

Morgen is het gelukkig weer zover, om 09.00 uur zal ik klaar staan om te gaan hardlopen. Met een mooie opkomende zon en een lage temperatuur zal dat geen straf zijn. Er valt zoveel te genieten. Terwijl ik aan mijn weekplanning aan het werken was, moest ik denken aan de overeenkomst tussen hardlopen en doelen stellen.

Mijn doel van hardlopen is het opbouwen en bijhouden van mijn conditie. En ook de heerlijke vrije loop van gedachten tijdens het hardlopen, daar doe ik het voor. Ik ga waarschijnlijk nooit meer meedoen aan wedstrijden, die tijd is voor mij voorbij. Het gaat mij niet meer om het meten van mezelf met anderen, maar dat ik iets doe waar ik BLIJ van word.

Al filosoferende kom ik tot de conclusie dat er verschillende overeenkomsten zijn tussen hardlopen en doelen stellen.

 

De eerste overeenkomst is: PLANNING.

Als je hardlopen niet plant, heb je altijd een reden om eerst iets anders te doen.

Nu hoef ik er niet over na te denken wanneer ik ga hardlopen, want het staat al in mijn weekplanning, en dan is het een stuk makkelijker om het ook daadwerkelijk te doen!

En ik ken mezelf, ik kan het beste gelijk ‘s-morgens vroeg gaan hardlopen, voordat de mail en telefoon mijn aandacht opeisen.

Ook doelen stellen moet je plannen, ga er voor zitten, het hoeft ook niet gelijk perfect te zijn, maar start met het opschrijven van je doelen, en plan in wanneer je er verder aan werkt, zet het in je weekplanning, en maak er elke dag een half uurtje tijd voor vrij, je zult versteld staan wat je na een week allemaal opgeschreven hebt.

De tweede overeenkomst is: DOORZETTINGSVERMOGEN.

Als het buiten regent moet ik me er echt toe zetten om toch te gaan hardlopen. En als ik dan eenmaal aan het lopen ben, valt het eigenlijk best wel mee, zeker omdat ik dan al uitkijk naar het moment wanneer ik weer terug ben en onder een heerlijk warme douche mag gaan staan!

Zo is het ook met doelen stellen, dat vereist ook doorzettingsvermogen, we kennen allemaal het verschijnsel dat als we met iets bezig zijn, dat we weer iets anders leuk tegenkomen waar we ook eigenlijk wel mee aan de slag willen gaan. Of iets leuks op tv wat we ook eigenlijk wel willen zien. Als je toch besluit je niet af te laten leiden beschik je over doorzettingsvermogen!

 

De derde overeenkomst is FOCUS.

Mijn doel van hardlopen is het opbouwen van mijn conditie, ik heb dus een schema waar ik me aan vasthoud. Mijn focus is anderhalf uur achter elkaar te kunnen hardlopen. Daar ben ik naartoe aan het werken.

Ook doelen stellen heeft focus nodig, bepaal voor jezelf waar je naartoe wilt, leg de lat hoog, misschien iets hoger dan je normaal zou doen, durf uit je comfortzone te komen.
De grootste overeenkomst is eigenlijk dat het een stuk leuker is als je weet waar je heen gaat, dat je je richting bepaald hebt, en dat geldt voor zowel hardlopen als voor doelen stellen!

Nog maar 100 dagen!

meSMwus

nu nog maar 99

Ik ontvang behoorlijk wat mails en nieuwsbrieven in mijn mailbox, soms gooi ik ze ongeopend weg en soms is de titel zo pakkend, dat ik deze direct open.

Dit was het geval met de mail die ik gisteren ontving. De titel: ‘Nog maar 100 dagen!’ De inhoud van de mail was als volgt:

“Meestal kijk je pas rond december terug op het afgelopen jaar. Dan zucht je diep en zoek je naar excuses. Excuses om aan anderen, maar vooral ook aan jezelf, uit te leggen waarom dit jaar toch niet zo liep zoals je je in januari had voorgenomen…

De zomervakantie is weer voorbij en je begint al weer aardig in de werksleur te komen. Gaat nu weer hetzelfde gebeuren?

Ik dacht het niet!!!

Stel jezelf de vraag: ¨Is dit waarom ik hier op aarde ben?¨Ja, het aftellen is begonnen.  Nog maar 100 dagen. Precies vandaag, nog maar 100 dagen! Nog maar 100 dagen en dan is het alweer 2015!

Ik daag je uit! Je hebt nu nog 100 fantastisch mooie dagen om grote mooie stappen te zetten naar het leven waar jij recht op hebt. Het leven wat jij verdient.

Durf te beginnen. Elke stap voorwaarts is een stap die je morgen niet meer hoeft te zetten. En wees niet bang om een keer een verkeerde stap te zetten. Dat hoort er bij. Je kunt niet veranderen als je niet iets nieuws wilt leren. En leren betekent ook leren van je fouten. Wees niet bang, je kunt altijd weer een stap terugzetten! Alles op jouw manier, want jij staat aan het roer.

Succes!”

Wow, dit had een mail van mij kunnen zijn. Want ja, vanaf vandaag zijn het nog 99 hele dagen om in actie te komen. 99 Hele dagen om datgene te doen, wat jij zo graag wilt doen. Om jouw leven te gaan leven en niet dat van een ander, of het leven dat anderen van jou verwachten.

99 Hele dagen om jouw Passie te gaan leven. 2376 Hele uren om in actie te komen. 142.560 Hele minuten om dat te gaan doen wat je altijd al had willen doen.

Wacht niet totdat het 2015 is. Vaak zeg je, dat doe ik “Someday” Maar “Someday” is geen dag van de week, je hebt maandag, dinsdag, woensdag, ……….., heb je hem? Start vandaag met dat te doen wat je het allerliefste doet. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

Weet jij nog niet precies wat jouw passie is en wil jij deze graag (her)ontdekken? Dan kun je nu direct in actie komen en mij bellen of mailen om te kijken of een lifeplanningstraject bij je past. Tijdens dit traject gaan we samen op zoek naar jouw passie, wordt er een plan gemaakt om jouw dromen om te zetten in doelen en samen met de lifeplanner ga jij aan het werk om jouw mooiste leven te leven. Wil je zelf je passie (her)ontdekken, dan kan het gratis Passiewerkboek jou hierbij helpen. Vanaf volgende week is deze aan te vragen via deze website. Wil je het boek niet missen, dan kun je mij nu al een mail sturen om het Passiewerkboek aan te vragen.

99 Hele dagen, nog meer dan 3 hele maanden. Die van mij zullen gevuld zijn met geweldig mooie dingen. Allereerst komt mijn gratis werkboek uit, ga ik mensen helpen om hun woekerpolissen te herstellen, ben ik een gaaf programma aan het schrijven en schrijf ik verder aan mijn boek. Ik leef mijn leven vanuit mijn eigen lifeplanning en dat gun ik jou ook.

Einde tijdelijke verhoging schenkingsvrijstelling nadert

mgyT8jq

 

Zoals u wellicht weet, is de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting tijdelijk verruimd. Tot 01-01-2015 geldt een eenmalige vrijstelling van € 100.000,–. Dit bedrag mag door iedereen worden geschonken en de leeftijd van de ontvanger is niet van belang. Enige voorwaarde is dat de schenking ten behoeve van de eigen woning zal worden gebruikt. Het kan daarbij gaan om de aankoop van een eigen woning, maar ook om de verbouwing daarvan of om de aflossing van de hypotheek (eigenwoningschuld).

Hoewel de regeling een groot succes blijkt, zal deze niet worden verlengd. Dus, als u de intentie heeft om van deze verhoogde vrijstelling gebruik te maken, doe dat dan nog dit jaar. De begiftigde dient dan nog vóór het einde van het jaar een eigen woning aan te kopen of in te lossen op de hypotheek.

Maar er is nóg een mogelijkheid…                                                                                               Indien u het geschonken bedrag gebruikt voor de verbouwing of het onderhoud van de eigen woning, dan heeft u nog twee jaar de tijd om het geschonken bedrag aan te wenden voor deze doeleinden. U dient de schenking dan te doen onder de ontbindende voorwaarde dat het bedrag wordt besteed aan onderhoud of verbetering van de eigen woning.

In het nieuwe jaar geldt voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar weer een reguliere verhoogde vrijstelling met een maximum van             € 52.752,–. (bedrag 2014)

 

Toen en toen en toen had ik gelukkig moeten zijn

 

10563186_10152663278249309_6435774439117209898_n

Amen van Ernesto en Marcellino

We gaan alsmaar verder, we razen maar door

We weten niet waarheen, we weten niet waarvoor.

Geen mens durft uit te stappen,

uit de denderende trein,

Uit angst voorbijgestreefd en heel alleen te zijn.

 

We gaan alsmaar verder, we razen maar door

We weten niet waarheen, we weten niet waarvoor.

Om alles te beleven willen wij steeds sneller gaan

Maar je kunt pas iets beleven door erbij stil te staan.

 

We gaan alsmaar verder, we razen maar door

We weten niet waarheen, we weten niet waarvoor.

Wij hopen aan te komen bij de zin van ons bestaan

Maar daaraan zijn wij allang voorbij gegaan.

 

Ik wil stoppen, ik moet remmen,

Met de hakken in het zand.

Ik wil leven, ik wil voelen met mijn hart en mijn verstand

Ik leef om te beleven. Ik wil er zijn als ik er ben

En daarom trek ik aan de rem.

 

We gaan alsmaar verder, we razen maar door

We weten niet waarheen, we weten niet waarvoor.

Maar vlak voordat ik sterf, besef ik vol gewetenspijn

Toen en toen en toen en toen had ik gelukkig moeten zijn.

 

 

Artikel over Life Planning in The New York Times

 

 

Deze week geen nieuwe blog, want hoe kan ik dit artikel in “The New York Times” overtreffen?

Ik wens jullie veel leesplezier en wanneer je toch op de site van de Vereniging van Life Planners Nederland (VLPN) bent, kijk dan eens naar de rest van de blogs en de informatie die op deze site te vinden is.

Voor het lezen van het artikel dat 1 op 1 overgenomen is uit “The New York Times” is hier de link.

 

10 redenen om met een Financial Life Planner aan de slag te gaan.

npG83b8
Regelmatig krijg ik de vraag:  “Wat is het nu wat jij doet, dat Financial Life Planning? En voor wie is het bedoeld?” Wanneer ik hierop een antwoord geef dan zie ik mensen eerst denken en dan zie ik vaak lichtjes in de ogen verschijnen. Of het komt door mijn antwoord of door mijn enthousiasme over Financial Life Planning dat durf ik niet te zeggen, mooi is het wel. Dit is wat ik ook vaak zie bij mijn cliënten. Lichtjes in de ogen wanneer er mogelijkheden komen waar er eerst alleen onmogelijkheden leken te zijn.

Wil jij weten of het ook iets voor jou is en wat het wellicht voor jou kan betekenen, lees dan verder en geef een eerlijk antwoord op onderstaande vragen:

 • Heb je moeite om voor jezelf te kiezen?
 • Heb je het gevoel niet gewaardeerd te worden in je huidige baan?
 • Ben je werkloos geraakt en ervaar je gevoelens van schaamte, verdriet en boosheid?
 • Heb je het gevoel dat je gefaald hebt toen je je baan verloor?
 • Heb je het gevoel geen keuze te kunnen maken voor een nieuwe carrière?
 • Blijf je in je huidige baan zitten uitsluitend voor het geld en de zekerheid?
 • Ben je onzeker over je kwaliteiten?
 • Heb je het idee nog maar één keer een carrière te kunnen kiezen?
 • Kriebelt er iets, maar weet je nog niet wat?
 • Vraag je je af of er meer is dan dit?

Als het antwoord op 1 of meer vragen “ja” is, dan kan Financial Life Planning je richting geven.

Wat levert Financial Life Planning op?

Mensen met een Financial Life Planner zijn gelukkiger en succesvoller dan mensen die nooit Financial Life Planning hebben ontvangen.

Hieronder volgen de 10 voornaamste redenen om met een Financial Life Planner aan de slag te gaan.

 1. Een Financial Life Planner helpt je duidelijk te maken wat je echt wilt doen met je leven.  Financial Life Planning helpt  je een  missie te vinden in het leven en concrete doelen te formuleren.
 2. Een Financial Life Planner brengt inspiratie om je doelen te realiseren. Financial Life Planning laat je inzien dat je   gelukkig wordt van het maken van bewuste keuzes.
 3. Een Financial Life Planner zal je motiveren om vol te houden en niet op te geven. Financial Life Planning  is de benodigde stok achter 
de deur om resultaten te behalen.
 4. Een Financial Life Planner biedt een veilige afgebakende omgeving om je echt volledig te focussen en te concentreren op jouw persoonlijke doelen. Financial Life Planning sessies gaan alleen over wat jij wilt in het leven, niet wat anderen van jou willen.
 5. Een Financial Life Planner is een spiegel en ziet wat de beperkingen in je gedrag zijn die jij zelf niet ziet. Financial Life Planning zorgt ervoor dat je deze beperkingen uit de weg ruimt en zo de weg vrij maakt voor het bereiken van je doelen.
 6. Een Financial Life Planner stelt samen met jou een strategie en concreet actieplan samen. Financial Life Planning helpt je jezelf te houden aan dit actieplan om zo de successen te behalen die je voor ogen hebt.
 7. Een Financial Life Planner is een vertrouwenspersoon die echt naar je luistert en zijn aandacht er volledig bij heeft. Financial Life Planning biedt een klankbord om al je dromen, twijfels en angsten mee te delen zonder dat hier over wordt geoordeeld en zonder dat je dit later weer terug krijgt op een onaangenaam moment.
 8. Alles wat je vertelt bij een Financial Life Planner blijft bij de Financial Life Planner. Financial Life Planning biedt volledige vertrouwelijkheid en discretie waardoor je je volledig vrij kunt uiten.
 9. Een Financial Life Planner houdt je aan je eigen afspraken. Financial Life Planning zorgt ervoor dat je geen excuses kunt maken waarom je je dromen niet gaat realiseren.
 10. De Financial Life Planner is er om samen met jou je behaalde successen te vieren. Financial Life Planning biedt de mogelijkheid om successen echt samen te vieren, iets wat normaal veel te weinig gebeurd.

En waarom dan Financial Life Planning en geen Life Planning? Nou dat is het mooiste van mijn vak. Bijna elke keuze die je maakt heeft financiële gevolgen. Hierbij komt mijn expertise als Financieel adviseur goed van pas. Het levensplan wordt een financieel levensplan. Zodat geld geen excuus hoeft te zijn om jouw dromen waar te maken!

 

25 jarig jubileum

10497251_10152535106573151_2784083217932623794_o17 Augustus 1989 zette ik mijn eerste stappen in de Financiële Dienstverlening. Op die dag kwam ik te werken op de afdeling collectief pensioen van Interpolis in Tilburg. Deze dag herinner ik me nog heel goed.

Omdat Interpolis heel veel werknemers tegelijk aannam, kreeg ik op deze eerste dag een rondleiding door het hoofdkantoor van Interpolis. Na deze rondleiding werd ik opgehaald door een leidinggevende en ging ik op weg naar wat mijn werkplek zou gaan worden. Op deze afdeling hadden de mensen geen computer op hun bureau, maar statuskaarten en een rekenmachine. Een elektrische, dat dan weer wel. De afdeling beschikte over enorm veel dossierkasten en een groot archief. Daarnaast was er ook één terminal voor 13 mensen. Naar later bleek was dit de enige afdeling die geen eigen computers had op dat moment. Tja pensioen, het woord zegt het eigenlijk al. 6 Jaar heb ik daar met plezier gewerkt, maar mijn nieuwsgierigheid won het van de zekerheid van deze baan en de bijbehorende carrièrekansen.

Ik ging een nieuw avontuur aan als bedrijfsmanager. Bij dit kantoor ontwikkelde ik mij al snel als allroundmedewerker. Zo gaf ik ook hypotheekadvies, kredietadvies, pensioenadvies en alles wat er verder nog bij een assurantiekantoor komt kijken. Ik leerde veel over marketing en heb naast mijn drukke functie, samen met de directeur nog een goedlopend vastgoedkantoor opgericht. Naast de bovenstaande activiteiten, maakte ik ook foto’s, deed ik bezichtigingen, verkoop en overdracht van woningen en verzorgde de taxaties. Na 8 jaar was het weer eens tijd om mijn vleugels verder uit te spreiden.

Bij zowel verzekeraars als banken ben ik daarna werkzaam geweest als financieel adviseur. Een erg leuke tijd, met werken vanuit huis, wat naast het harde werken ook veel vrijheid gaf. Aan het begin van de financiële crisis ben ik een eigen advieskantoor begonnen. Helaas was dit qua timing niet de beste tijd en heb ik weer een managementfunctie bij een grote Franchiser aangenomen. Ook hier lagen er gelukkig veel uitdagingen op me te wachten.

Mijn droom was nog steeds om iets voor mezelf te beginnen, toch was de tijd nog niet rijp. Ook wist ik dat ik, wanneer ik weer iets voor mezelf zou willen opzetten, ik het compleet anders dan anderen zou willen gaan doen. Ik had dus tijd nodig. Die tijd kreeg ik door een hele andere functie aan te nemen. Ik ging op een commerciële binnendienst werken.

In de tussentijd ben ik mezelf de vraag gaan stellen: “wat wil ik met de rest van mijn leven?” Duidelijk was dat het roer om kon. De financiële wereld was er aan toe en het mooiste van alles: Ik ook!

Door veel in mezelf te investeren, zowel in geld als in tijd was ik er uit. Dit resulteerde in mijn bedrijf: Dare to Live now. De naam staat voor mijn eigen zoektocht en het lef om achter mijn droom aan te gaan.

En nu? Nu is het 16 augustus 2014. Geen werkgever die mij morgen een horloge geeft of een pennenset. Geen receptie, geen gevulde enveloppe. Niets van dat alles.

En toch vier ik morgen mijn 25-jarig jubileum! Mijn eigen feestje. De keuzes die mij hebben gebracht tot waar ik nu sta, wie ik nu ben, heb ik allemaal zelf gemaakt. Ik volg mijn Passie en probeer dit over te brengen op mijn omgeving, mijn relaties en ook op jou! En hier ben ik trots op.

kwoot10

 

 

 

 

 

Financial Life Planning: Wat ga jij doen met je leven?

Er was eens een tijd dat mensen opgroeiden, gingen trouwen, 2 of 3 kinderen kregen en werkten in een bevredigende baan bij hetzelfde bedrijf voor 40 jaar of langer. Vervolgens gingen ze met pensioen met een gouden horloge, na jarenlange toewijding aan die ene werkgever. Deze tijden zijn al lang verleden tijd. De laatste cijfers die ik ken, en die van voor de economische crisis zijn, laten zien dat mensen gemiddeld 10 keer in hun leven van baan wisselen.

Maar nu, met de hoge werkloosheid en slechte promotie-uitzichten, zijn veel mensen aan het worstelen om hun baan te behouden. Ook als ze die baan eigenlijk haten, werken bij bedrijven waar ze niet in geloven, tegen een salaris waarmee net de rekeningen betaald kunnen worden. Om in deze sfeer te proberen om een ontsnappingsplan op te stellen, kan voelen alsof je in een boot aan het roeien bent. Een roeiboot in een wildwaterrivier met maar één roeispaan: hardwerkend, op en neer geschud, en nog steeds nergens naar op weg.
Je (levens)doelen uit het zicht

Toch blijven velen maar rond peddelen, vaak om verschillende redenen:

 • Ze denken dat ander werk of een ander leven financieel niet haalbaar is;
 • De omgeving zegt dat het niet verstandig is om in deze financieel onzekere tijden van baan te veranderen;
 • Ze hebben allerlei aannames en gevoelens over geld;
 • Ze denken dat ze na hun pensioen wel gaan genieten.

Door deze worsteling waar je maar niet uitkomt, kan het zijn dat je geen energie meer overhoudt voor de dingen die je echt leuk vindt. Niet voor je kinderen, je partner, sporten, hobby’s, familie en vrienden. Herken je dat, vraag je dan het volgende eens af:

Waarom zou ik later pas genieten?

Wat houdt genieten voor mij nu werkelijk in? Wat zijn mijn doelen in het leven?

Waar word ik warm van?

Waar droom ik van? Waar droom ik van als ik groots mag dromen zonder financiële barrières?

Dit zijn ook de vragen die tijdens een Financial Life Planningsproces gesteld kunnen worden.

Wat is Financial Life Planning?

Financial Life Planning is een proces van bewustwording. Tijdens Life Planning staan wensen en verlangens centraal in combinatie met financiën. Want vrijwel elke levenskeuze heeft financiële consequenties, zoals vrijwel elke financiële keuze consequenties heeft voor het leven dat je leidt. Een Financial Life Planner onderzoekt samen met jou hoe geld een middel kan zijn om het gedroomde leven te leven. In de praktijk blijken mensen meestal rijker dan ze denken. Geld vormt vaak het excuus om dingen niet te doen. Maar is niet de echte reden.

De basis voor financiële barrières ligt vaak in onze opvoeding. Aannames rondom geld zijn vaak onbewust en afkomstig van vroeg opgedane herinneringen of van blokkades in ons denkpatroon. Een Financial Life Planner geeft inzicht en legt het verband tussen onbewuste aannames en de ware betekenis van geld in je leven. Hij/zij maakt samen met jou een levensplan met financiële onderbouwing en begeleidt en bewaakt de uitvoering hiervan. Zo biedt een Financial Life Planner je die tweede roeispaan en gaat samen met jou op weg!

© 2024 Dare to Live now

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑