Wanneer een budgetcoach?

Soms ontstaan financiële zorgen door onvoldoende inzicht in het huishoudboekje. Daarnaast kan het verlies van een vast inkomen problemen opleveren. Ook kunnen onvoorziene kosten een flinke stempel drukken op het budget. Te laat betalen van rekeningen zorgt voor extra kosten door aanmaningen, incasso en deurwaarders.

De moeilijkheden ontstaan wanneer het geldtekort structureel wordt. Welke rekening gaat voor en welke blijft liggen? Een groeiende achterstand en oplopende schulden kunnen ertoe leiden dat het zicht op betere tijden vervaagt. Schulden leveren bovendien veel negatieve gevoelens op. De budgetcoach kan u helpen! Zij gaat met u om de tafel en brengt de balans tussen inkomsten en uitgaven weer in evenwicht. Dat werkt prettig – voor uw portemonnee én uw privésituatie.