mgyT8jq

 

Zoals u wellicht weet, is de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting tijdelijk verruimd. Tot 01-01-2015 geldt een eenmalige vrijstelling van € 100.000,–. Dit bedrag mag door iedereen worden geschonken en de leeftijd van de ontvanger is niet van belang. Enige voorwaarde is dat de schenking ten behoeve van de eigen woning zal worden gebruikt. Het kan daarbij gaan om de aankoop van een eigen woning, maar ook om de verbouwing daarvan of om de aflossing van de hypotheek (eigenwoningschuld).

Hoewel de regeling een groot succes blijkt, zal deze niet worden verlengd. Dus, als u de intentie heeft om van deze verhoogde vrijstelling gebruik te maken, doe dat dan nog dit jaar. De begiftigde dient dan nog vóór het einde van het jaar een eigen woning aan te kopen of in te lossen op de hypotheek.

Maar er is nóg een mogelijkheid…                                                                                               Indien u het geschonken bedrag gebruikt voor de verbouwing of het onderhoud van de eigen woning, dan heeft u nog twee jaar de tijd om het geschonken bedrag aan te wenden voor deze doeleinden. U dient de schenking dan te doen onder de ontbindende voorwaarde dat het bedrag wordt besteed aan onderhoud of verbetering van de eigen woning.

In het nieuwe jaar geldt voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar weer een reguliere verhoogde vrijstelling met een maximum van             € 52.752,–. (bedrag 2014)