Dare to Live now

Financial Life Planning voor iedereen

Tag: leven

ERFRECHT VAN A TOT Z

in de herfst van je leven

Er worden heel wat moeilijke woorden gebruikt als het gaat om erven. Vakjargon wordt dat genoemd. Hieronder heb ik een aantal termen in heldere en duidelijke taal omschreven.

Aanvaarden

Dit is het accepteren, aanvaarden, van een erfdeel. Let echter op, dit is ook inclusief de eventuele schulden.

Ascendenten

Een term komende van het Latijn. Dit zijn je bloedverwanten in de opgaande rechte lijn. Dus je ouders, grootouders, overgrootouders,…

Begiftigde

De begiftigde is de ontvanger van een nalatenschap.  Dat kan een persoon of instelling zijn.

Bewind

Zo wordt de periode genoemd dat het erfdeel wordt beheerd door iemand anders, de bewindvoerder

Bij versterf

Dit is een synoniem voor “wettelijke erfopvolging”.

Blote eigendom

De blote eigendom is de eigendom van een goed, zonder het vruchtgebruik.  Als we bijvoorbeeld spreken over een huis, dan is de blote eigendom het huis zelf.  Je mag er dan niet in wonen of het niet verhuren.  Het wonen is namelijk het “gebruik” van de woning, het verhuren zijn de “vruchten” van de woning.  De blote eigendom is dus de eigendom op zich, zonder extra voordelen als het mogen wonen erin of het verhuren ervan.

Codicil

Een codicil is een uiterste wil van de overleden persoon. Dit hoeft niet via de notaris te gaan. Het kan gaan over wie bepaalde persoonlijke zaken wilt achterlaten: wie bepaalde kledingstukken, sieraden, boeken of meubelstukken wilt achterlaten.
Er zijn drie voorwaarden voor een codicil, dat een extra kan zijn bij een testament: het moet door uzelf met de hand geschreven zijn, getekend en een datum moet geplaatst zijn.

Erfbelasting

Belasting die de verkrijger moet betalen over de erfenis.

Erfdeel

Het erfdeel is het deel van het nalatenschap, de erfenis, die een bepaalde erfgenaam toekomt.

Erfgenaam

De persoon of instelling die aanspraak kan maken op een deel van het nalatenschap, het erfdeel, wordt een erfgenaam genoemd.

Erflater

De erflater is de persoon die is komen te overlijden en die dus een erfenis (nalatenschap) achterlaat.

Executeur-testamentair

De uitvoerder van een testament

Legaat

Een legaat is een duidelijke bepaling in het testament, waarbij een bepaald goed aan een bepaald iemand wordt nagelaten.  Het is de mogelijkheid voor een erflater om een bepaald goed of een vastgestelde som geld aan iemand te geven bij overlijden.  Het is mogelijk dat een legaat een voorwaarde bevat waaraan men moet voldoen om het legaat te mogen ontvangen.
Het is mogelijk dat een legaat een sublegaat bevat, dat wil zeggen dat de ontvanger van het legaat weer verplicht is om een deel van dat legaat te geven aan weer een ander (de sublegataris).  Indien er een legaat bestaat voor een goed dat op moment van overlijden niet meer in de erfenis zit, is het legaat waardeloos.
Er zijn in totaal drie soorten van legaten: het algemeen legaat, het legaat onder algemene titel en het bijzonder legaat.

Nalatenschap

Dit is een synoniem voor erfenis

Schenking

Een schenking is een onmiddellijke overdracht van goederen of geld.  Het gaat bijvoorbeeld over de notariële schenking en de handgift.  De schenker kan dit doen zolang hij leeft.  Eenmaal een schenking gegeven, kan deze niet meer terug gevraagd worden, ze is dus onherroepelijk.  De ontvanger van de schenking, de begiftigde, is verplicht de schenking te aanvaarden.  Het kan ook onrechtstreeks zonder dat de ontvanger deze fysisch moet overhandigd krijgen, bijvoorbeeld de schenking door overschrijving.

Testament

Een testament is een document waarin iemand bepaalde zaken kan regelen voor wat er moet gebeuren na zijn of haar dood met de nalatenschap.  Met name onroerend goed, waardevolle voorwerpen, geld en waardepapieren zullen in een testament kunnen vernoemd worden.  Ook is het mogelijk dat er personen of instellingen benoemd worden tot erfgenamen.
Er zijn wel beperkingen aan verbonden.  Zo kan je je eigen kinderen niet volledig uit je testament onterven.

Testamentair erfgenaam

Erfgenaam die in een testament benoemd is, al dan niet in afwijking van de wet.

Testateur

Een testateur is iemand die een testament heeft laten maken door bijvoorbeeld de notaris.

Vrijstelling

Deel van de erfenis of schenking waarover geen erf- respectievelijk schenkbelasting hoeft te worden betaald.

Vruchtgebruik

Het vruchtgebruik is de opbrengst van bijvoorbeeld een eigendom, denk aan huurinkomsten.  Als je dus het vruchtgebruik hebt op een woning, dan kan je de huurinkomsten en andere inkomsten ontvangen, of er zelf in gaan wonen.  Je hebt echter niet het recht op het goed zelf, je mag het dus niet slopen, verkopen of wegschenken.

Wettelijke erfgenaam

De wettelijke erfgenamen zijn de mensen die door de wet worden benoemd tot ergenaam en recht heeft op een deel van het nalatenschap.  Het gaat over de naaste verwanten van de overleden persoon en over de langstlevende echtgenoot.

 

Nog maar 100 dagen!

meSMwus

nu nog maar 99

Ik ontvang behoorlijk wat mails en nieuwsbrieven in mijn mailbox, soms gooi ik ze ongeopend weg en soms is de titel zo pakkend, dat ik deze direct open.

Dit was het geval met de mail die ik gisteren ontving. De titel: ‘Nog maar 100 dagen!’ De inhoud van de mail was als volgt:

“Meestal kijk je pas rond december terug op het afgelopen jaar. Dan zucht je diep en zoek je naar excuses. Excuses om aan anderen, maar vooral ook aan jezelf, uit te leggen waarom dit jaar toch niet zo liep zoals je je in januari had voorgenomen…

De zomervakantie is weer voorbij en je begint al weer aardig in de werksleur te komen. Gaat nu weer hetzelfde gebeuren?

Ik dacht het niet!!!

Stel jezelf de vraag: ¨Is dit waarom ik hier op aarde ben?¨Ja, het aftellen is begonnen.  Nog maar 100 dagen. Precies vandaag, nog maar 100 dagen! Nog maar 100 dagen en dan is het alweer 2015!

Ik daag je uit! Je hebt nu nog 100 fantastisch mooie dagen om grote mooie stappen te zetten naar het leven waar jij recht op hebt. Het leven wat jij verdient.

Durf te beginnen. Elke stap voorwaarts is een stap die je morgen niet meer hoeft te zetten. En wees niet bang om een keer een verkeerde stap te zetten. Dat hoort er bij. Je kunt niet veranderen als je niet iets nieuws wilt leren. En leren betekent ook leren van je fouten. Wees niet bang, je kunt altijd weer een stap terugzetten! Alles op jouw manier, want jij staat aan het roer.

Succes!”

Wow, dit had een mail van mij kunnen zijn. Want ja, vanaf vandaag zijn het nog 99 hele dagen om in actie te komen. 99 Hele dagen om datgene te doen, wat jij zo graag wilt doen. Om jouw leven te gaan leven en niet dat van een ander, of het leven dat anderen van jou verwachten.

99 Hele dagen om jouw Passie te gaan leven. 2376 Hele uren om in actie te komen. 142.560 Hele minuten om dat te gaan doen wat je altijd al had willen doen.

Wacht niet totdat het 2015 is. Vaak zeg je, dat doe ik “Someday” Maar “Someday” is geen dag van de week, je hebt maandag, dinsdag, woensdag, ……….., heb je hem? Start vandaag met dat te doen wat je het allerliefste doet. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

Weet jij nog niet precies wat jouw passie is en wil jij deze graag (her)ontdekken? Dan kun je nu direct in actie komen en mij bellen of mailen om te kijken of een lifeplanningstraject bij je past. Tijdens dit traject gaan we samen op zoek naar jouw passie, wordt er een plan gemaakt om jouw dromen om te zetten in doelen en samen met de lifeplanner ga jij aan het werk om jouw mooiste leven te leven. Wil je zelf je passie (her)ontdekken, dan kan het gratis Passiewerkboek jou hierbij helpen. Vanaf volgende week is deze aan te vragen via deze website. Wil je het boek niet missen, dan kun je mij nu al een mail sturen om het Passiewerkboek aan te vragen.

99 Hele dagen, nog meer dan 3 hele maanden. Die van mij zullen gevuld zijn met geweldig mooie dingen. Allereerst komt mijn gratis werkboek uit, ga ik mensen helpen om hun woekerpolissen te herstellen, ben ik een gaaf programma aan het schrijven en schrijf ik verder aan mijn boek. Ik leef mijn leven vanuit mijn eigen lifeplanning en dat gun ik jou ook.

Toen en toen en toen had ik gelukkig moeten zijn

 

10563186_10152663278249309_6435774439117209898_n

Amen van Ernesto en Marcellino

We gaan alsmaar verder, we razen maar door

We weten niet waarheen, we weten niet waarvoor.

Geen mens durft uit te stappen,

uit de denderende trein,

Uit angst voorbijgestreefd en heel alleen te zijn.

 

We gaan alsmaar verder, we razen maar door

We weten niet waarheen, we weten niet waarvoor.

Om alles te beleven willen wij steeds sneller gaan

Maar je kunt pas iets beleven door erbij stil te staan.

 

We gaan alsmaar verder, we razen maar door

We weten niet waarheen, we weten niet waarvoor.

Wij hopen aan te komen bij de zin van ons bestaan

Maar daaraan zijn wij allang voorbij gegaan.

 

Ik wil stoppen, ik moet remmen,

Met de hakken in het zand.

Ik wil leven, ik wil voelen met mijn hart en mijn verstand

Ik leef om te beleven. Ik wil er zijn als ik er ben

En daarom trek ik aan de rem.

 

We gaan alsmaar verder, we razen maar door

We weten niet waarheen, we weten niet waarvoor.

Maar vlak voordat ik sterf, besef ik vol gewetenspijn

Toen en toen en toen en toen had ik gelukkig moeten zijn.

 

 

© 2021 Dare to Live now

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑