Lifeplanning – De verbinding tussen leven en financiën

De titel suggereert dat het leven planbaar is. Niets is minder waar. Het leven zelf kunnen we niet plannen. Wat we wel kunnen is kwaliteit van leven creëren. Doelen weer boven water krijgen en deze niet op de lange baan schuiven maar een proces op gang brengen waarin die doelen ook gerealiseerd worden. Lifeplanning laat zien wat echt belangrijk voor je is!

Later, hoezo later? Veel gehoorde opmerkingen gaan over “later gaan we genieten”. Stel eens de vraag waarom later pas te gaan genieten en wat dat genieten dan inhoud? Genieten wordt vaak afgemeten aan het bezit van geld en goederen. Is dat bij jou ook zo of spelen er andere motieven een rol? Welke keuzes maak je wanneer je opnieuw mag kiezen? Stel, je zet alle belemmeringen opzij, hoe zou je leven er dan uitzien?

Wat is lifeplanning?
Lifeplanning is een proces van bewustwording. Tijdens Life Planning staan wensen en verlangens centraal in combinatie met financiën. Want nagenoeg elke levenskeuze heeft financiële consequenties. Levensdoelen worden verbonden met de financiële situatie. Life Planning stelt in staat om een rijk en daadkrachtig leven te leiden, persoonlijk, beroepsmatig, financieel en spiritueel.

Life Planning is een proces dat leidt tot een plan. Een levensplan waarin diepste wensen en verlangens staan en de manier hoe deze financieel te realiseren. Een van de grootste obstakels om in het leven tot keuzes te komen is namelijk geld! Het proces van Life Planning legt haarfijn bloot hoe beslissingen van mensen in relatie tot geld gebaseerd zijn op diepgewortelde  emoties.

Levensvragen als ‘Waarom houd ik deze baan, terwijl ik die alleen maar doe voor het geld?’, ‘Waarom eindigt een gesprek met mijn partner over geld bijna altijd met ruzie?’ of ‘Waarom heb ik geen energie over om de dingen te doen die ik echt leuk vindt?’ blijken een wegwijzer naar de onderliggende problematiek.


De rol en betekenis van geld
De invloed van geld op ons leven is veel groter dan de meeste mensen denken. Mensen die beweren dat geld niet belangrijk is, doen dat vaak uit een gevoel van machteloosheid. Ze voelen zich niet in staat het leven te leiden dat ze graag willen, omdat daarvoor de financiële middelen ontbreken. Ze blijven hangen in een baan die ze niet leuk vinden, willen eigenlijk iets anders, maar weten niet wat. Feit is dat geld een grote rol speelt in ons leven, of we dat nu willen of niet. Onze relatie met geld heeft invloed op ons gedrag en is daardoor ook bepalend voor ons geluk. Mensen die geld als maatstaf voor alles nemen, voelen uiteindelijk dat er toch iets meer moet zijn in het leven en dat er iets ontbreekt.


Het doel van lifeplanning?

Het doel is om een prettig, rijk en betekenisvol leven te leiden. Dát leven te ontdekken én te realiseren dat verder gaat dan alleen een baan en de bijbehorende financiële rompslomp. Het gaat hierbij om een compleet leven met de juiste verhouding tussen werk en dierbaren, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling en een bijdrage aan de samenleving.